Stäng
Tidigare

Stäng
Tidigare

Stäng

Meny
Presentkort
0 0 €

Vi bjuder på frakten till Sverige för beställningar över 150 €.

P.S. Har du märkt vår nya Outlet-kategori?

X


Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy


Nuppu Print Company Oy:s kundregister

 

REGISTERHÅLLARE

 

Nuppu Print Company Oy

Särkiniementie 5 B19

00210 Helsinki

nuppu@nuppuprint.com

045 697 4480

FO nummer 2765417-8

Kontaktperson: Jenni Sundberg

 

REGISTRERADE

 

Nuppu Print Companys kunder, registrerade kunder, nyhetsbrev beställare och kontaktpersonerna i kundföretagen.

 

ANLEDNING TILL UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET

 

I registret arkiveras Nuppu Print Companys kunders kontakt- och beställningsinformation på basis av kundrelation och kontrakt. De registrerade kundernas information arkiveras på basis av givet godkännande.

 

PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNING OCH REGISTRETS SYFTE

 

Personuppgifterna används endast för att på förhand definierade följande ändamål:

 

- leverans av beställningar

- kundservice

- reklamationer och kvalitetskontroller

- marknadsföring

- direktreklam

- utvecklande av service och produkter

- erbjudande av tilläggsservice

- analysering av information

- statistik

- utveckling av kundservice 

 

MOTTAGARE OCH ANVÄNDARE AV KUNDREGISTRET

 

De arbetare inom företaget, som har en motiverad orsak inom hantering av beställningar samt kundservice, har tillgång kundregistret.

 

UPPGIFTER SOM REGISTRET INNEHÅLLER

 

Personregistret innehåller följande personuppgifter:

 

- förnamn, efternamn

- adress

- e-postaddress

- telefonnummer

- beställnings- och faktureringsinformationt

- kontakt och kundrespons

 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

 

Du har följande rättigheter, och anhållan relaterande deras användning bör göras till följande adress: nuppu@nuppuprint.com.

 

Rätt till rättelse

 

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter, och ifall du hittar fel eller bristfälligheter så begär korrigering av uppgifterna.

 

Bestridanderätt

 

Du har rätt till att när som helst bestrida användningen av dina personuppgifter, ifall du anser att vi behandlat dem mot lagen eller att vi inte haft rättighet till det.

 

Raderingsrätt

 

Du har rätt att be oss radera sådan information, som du anser att vi inte behöver ha tillgång till med tanke på våra uppgifter. Vi hanterar din begäran, varefter vi antingen raderar din information eller meddelar en motiverad orsak varför vi inte kan radera den, t.ex. bokföringslagens krav eller oresonliga kostnader.

 

Datatillsynslagen

 

Om du anser att vi hanterar dina personliga uppgifter fel så kontakta oss gärna, du har också rätt att kontakta datatillsynsmannen.

 

Rättighet att flytta informationen

 

Du har rätt att be oss flytta din information till ett annat system.

 

INFORMATIONSKÄLLOR

 

Informationen samlat i registret är givet av den registrerade själv genom registrering i nätbutiken eller via e-post, telefon, kontaktblanketten på nätsidorna www.nuppuprint.com och www.nuppuprint.co.com, mobilappen eller på annat motsvarande sätt.

 

Vi samlar information också via cookies eller med hjälp av motsvarande tekniker. Vi använder Googles och Metas (Facebook) verktyg för att samla information och för att kunna rikta annonser.


Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat-interaktioner. Leadoo använder sig av etag-spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

 

ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION

 

Vi överlåter information till en tredje part endast vid följande tillfällen:

 

- den registrerade har gett sitt samtycke till det

- för att förverkliga en service riktat till samarbetspartners och underleverantörer

- för statistik

- i händelse av en fusion i den nya organisationen.

 

Informationen överlåtes till en tredje part då när det är motiverat med behandling av beställningar och kundservice eller t.ex. ekonomisk förvalting. De tredje parterna är t.ex. systemadministratörerna för webshopen, leverantören av betalningstjänsterna, verkställare av transporttjänsterna och revisionsbyrån. 

 

ÖVERFÖRING AV INFORMATIONEN UTANFÖR EU

 

Informationen kan överföras utanför EU till följande leverantörer, som förbinder sig att följa EU:s datatillsynslagstiftning genom att skriva på Privacy Shield -kontraktet.

 

LÄNGDEN PÅ HANTERING AV INFORMATIONEN

 

Personuppgifterna hanteras så länge som kundrelationen är i kraft eller företaget erbjuder service, som den registrerade är intresserad av, samt en rimlig tid efter att kundrelationen har avslutats, ändå högst 10 år.

 

PRINCIPERNA OM SKYDDNING AV REGISTRET

 

Registret är skyddat med ett lösenord och andvändarkod. Systemet som registret befinner sig i, är också skyddat med brandvägg och virusskydd.

 

Endast de arbetare som har behov, för att utföre sina arbetsuppgifter, har tillgång till registret. Tillgången till registret är begränsat med användarkoder.

 

Registret säkerhetskopieras regelbundet.

 

Detta register är gjort 24.5.2018 och det är uppdaterat 14.4.2021. Registret kan uppdateras vid behov.