Sulje

Valikko
0 0 €


Tietosuojaseloste

Nuppu Print Company Oy:n asiakasrekisteri


REKISTERINPITÄJÄ

Nuppu Print Company Oy

Vattuniemenkatu 15 A

00210 Helsinki

nuppu@nuppuprint.com

045 697 4480

Y-tunnus 2765417-8

Yhteyshenkilö: Jenni Sundberg


REKISTERÖIDYT

Nuppu Print Companyn asiakkaat, rekisteröityneet asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin tallennetaan Nuppu Print Companyn asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot asiakassuhteen eli sopimuksen perusteella. Rekisteröityneiden asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien tiedot tallennetaan annetun suostumuksen perusteella.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:


- tilausten toimittaminen

- asiakaspalvelu

- reklamaatiot ja laadunvalvonta

- markkinointi

- suoramarkkinointi

- palvelujen ja tuotteiden kehittäminen

- lisäpalvelujen tarjoaminen

- tiedon analysointi

- tilastointi

- asiakaspalvelun kehittäminen.


HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ne yrityksemme työntekijät, joilla on siihen perusteltu syy tilausten käsittelyä ja asiakaspalvelua varten.


REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

- etunimi, sukunimi

- osoite

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- tilaus- ja laskutustiedot

- yhteydenotot ja asiakaspalautteet.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: nuppu@nuppuprint.com.


Tarkastusoikeus


Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.


Vastustamisoikeus


Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.


Poisto-oikeus


Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten tai kohtuuttomien kustannusten vuoksi.


Valitusoikeus


Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.


Oikeus tietojen siirtoon


Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.


TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta nettisivuilla www.nuppuprint.com ja www.nuppuprint.com, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.


Keräämme myös tietoja asiakkaistamme evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käytämme Metan eli Facebookin sekä Googlen seurantatyökaluja, joiden avulla voimme myös kohdentaa markkinointia.


Käyttäjänseuranta

Käytämme verkkokaupassamme myös Leadoon käyttäjäseurantaa, jotta näemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esimerkiksi chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätevät samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Leadoo prosessoi syntyvän datan. Voit lukea Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytännön täältä (https://leadoo.com/privacy-policy/), jos haluat tietää enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.


TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:


- yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille rekisteröidylle tarjottavan palvelun toteuttamiseksi

- tilastointia varten

- fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

- jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa muuta tarkoitusta varten.


Tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille silloin kun se on perusteltua tilausten käsittelyn, lähettämisen ja asiakaspalvelun vuoksi tai esimerkiksi taloushallintoa varten. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi verkkokaupan tekninen ylläpitäjä, maksupalveluiden toimittaja, kuljetuspalvelun toteuttaja ja tilitoimisto.


TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle seuraaville palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.


TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.


Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.


Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.


Tämä rekisteriseloste on laadittu 24.5.2018 ja sitä on päivitetty  8.5.2022. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.